Onsdag


diff
juni 4, 2008, 11:02 e m
Filed under: Uncategorized

Uppdatering: För icke-programmerare finns en mer lättläst version här.

diff -ru lögn/centerpartiet sanning/centerpartiet
--- lögn/centerpartiet 2008-06-04 23:13:22.000000000 +0200
+++ sanning/centerpartiet 2008-06-04 23:19:13.000000000 +0200
@@ -1,23 +1,19 @@

INTEGRITET

-Centerpartiet tror på ett öppet och demokratiskt samhälle. Ett samhälle där
+Centerpartiet tror på ett samhälle. Ett samhälle där
människor kan känna sig trygga. Rätten till personlig integritet, var och
ens möjlighet att styra över sina egna tankar, sin egen kropp och uppgifterna
-kring sin person, är grundläggande rättigheter som centerpartiet jobbar
-aktivt för. Skyddet av den personliga integriteten har en central plats i

+kring sin person, är ingenting som centerpartiet jobbar
+aktivt för. Skyddet av den personliga integriteten har ingen plats i

vår värdegrund. Det öppna och demokratiska samhället hotas i dag på flera
-sätt. Terroristattacker är tydliga exempel på detta. Datalagring,
-registrering och misstänksamhet mot andra är andra. Det är viktigt att
-brottsbekämpningen, till exempel i form av avlyssning, står i samklang med
-skyddet av den personliga integriteten. Centerpartiet eftersträvar ett öppet
-samhälle, inte ett övervakarsamhälle där den personliga integriteten inte

+sätt. Terroristattacker är tydliga exempel på detta. Terroristattacker,
+terroristattacker och terroristattacker är andra. Det är viktigt att
+brottsbekämpningen, till exempel i form av avlyssning, inte begränsas av
+skyddet av den personliga integriteten. Centerpartiet eftersträvar ett
+övervakarsamhälle där den personliga integriteten inte

respekteras.

Centerpartiet vill:

- * Ha stärkt grundlagsskydd för den personliga integriteten
- * Att varje nytt förslag som kan innebära en kränkning av integriteten
- ska föregås av en beskrivning av vad det innebär för den personliga
- integriteten
- * Integritetsmärka produkter och tjänster

+ * Sitta i regering

diff -ru lögn/folkpartiet sanning/folkpartiet
--- lögn/folkpartiet 2008-06-04 23:24:47.000000000 +0200
+++ sanning/folkpartiet 2008-06-04 23:26:15.000000000 +0200
@@ -1,22 +1,18 @@

RÄTTSTRYGGHET OCH RÄTTSSÄKERHET

Respekten för våra grundlagar måste upprätthållas. Grund-
lagsskyddet skall ökas genom att en författningsdomstol
inrättas. Den skall kunna pröva om en lag är förenlig med
-grundlagen.
+grundlagen. Men innan den införs måste vi skynda oss att
+genomföra alla lagförslag som uppenbart strider mot grundlagen.

Skyddet för medborgarnas fri- och rättigheter behöver
-förstärkas. Europakonventionen om de mänskliga
+vi inte ha kvar. Vi tycker inte att Europakonventionen om de mänskliga
rättigheterna skall få grundlagsstatus. Dödsstraff skall
-inte få förekomma. Föreningsfriheten måste skyddas,
+kanske få förekomma. Föreningsfriheten måste skyddas,
inklusive rätten att slippa kollektivanslutning.

-Den enskildes möjligheter att hävda sina rättigheter och
-sin integritet gentemot myndigheterna måste öka. Rätten
-till skadestånd vid myndigheters misstag eller övergrepp
-måste förbättras. Informationsteknikens utveckling gör att
-datalagen bör ersättas med en generell integritetslagstiftning.
-Rättsreglerna skall utformas så att de blir tydliga och
-begripliga för medborgarna. Oklara ramlagar äventyrar

+Medborgarna skall övervakas så att de blir tydliga och
+begripliga för regeringen. Oklara medborgare äventyrar

rättssäkerheten och bör inte förekomma.

diff -ru lögn/kristdemokraterna sanning/kristdemokraterna
--- lögn/kristdemokraterna 2008-06-04 23:11:01.000000000 +0200
+++ sanning/kristdemokraterna 2008-06-04 23:31:57.000000000 +0200
@@ -1,24 +1,5 @@

FÖRFATTNING

-Våra grundläggande författningar - regeringsformen, successionsordningen,
-tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen - som vanligen kallas
-grundlagen, utgör den skrivna och rättsligt bindande normen för vår
-demokrati. Grundlagen ska vara djupt förankrad i den svenska och
-västerländska kulturtraditionen och därmed också grundad på en samhällssyn
-som präglas av kristen etik och humanism.
-
-Grundlagen ska uttrycka en värdegrund som bygger på människors lika värde
-och personliga värdighet och med detta som en given utgångspunkt skapa en
-balans såväl mellan den offentliga maktutövningen och de enskilda människorna
-som mellan de olika nivåerna av beslutande organ i samhället. Grundlagen
-ska vara den fasta grunden för alla offentliga normer och beslut.
-
-Grundlagen ska säkerställa de rättigheter som alltid ska finnas för den
-enskilda människan och skydda dessa rättigheter från övergrepp. Grundlagen
-ska alltså garantera och skydda de mänskliga rättigheterna. Sådana
-rättigheter är framför allt rätten till liv, personlig frihet och integritet,
-åsiktsfrihet, religionsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet,
-föreningsfrihet, demonstrationsfrihet och rätten till egendom. Fri- och
-rättighetsskyddet ska vara relaterat till förhållandet mellan det allmänna
-och den enskilde såväl som mellan enskilda.

+Grundlagen minskar riksdagens möjligheter till lagstiftning och bör avskaffas.
+Tills vidare nöjer vi oss med att ignorera den.

diff -ru lögn/moderaterna sanning/moderaterna
--- lögn/moderaterna 2008-06-04 23:27:07.000000000 +0200
+++ sanning/moderaterna 2008-06-04 23:29:50.000000000 +0200
@@ -1,23 +1,19 @@

RÄTTSSAMHÄLLET

-Land skall med lag byggas. Lagarna skall ge uttryck för medborgarnas
-rättsuppfattning. Lagarna utgör samhällslivets stomme.

+Land skall med lag byggas. Lagarna utgör samhällslivets stomme.

Rättssamhällets primära uppgift är att trygga medborgarna till liv och
-egendom. Den offentliga makten skall icke kunna utövas godtyckligt eller
+egendom. Den offentliga makten bör kunna utövas godtyckligt eller
innebära särbehandling av olika personer. Medborgarna skall ur lagarna
-kunna hämta kunskap om sina skyldigheter och där ges skydd för sina
-rättigheter.

+kunna hämta kunskap om sina skyldigheter.

Principerna för rättssamhällets uppbyggnad garanteras genom en grundlag,
vilken klart angår de medborgerliga fri- och rättigheter som inte får
-inskränkas annat än genom ändring i grundlagsform. Skyddet mot godtycklig
+inskränkas annat än om vi verkligen vill. Skyddet mot godtycklig
myndighetsutövning ges genom lagregler som inte lämnar utrymme för
-subjektiva bedömningar eller godtycke.
+annat än subjektiva bedömningar eller godtycke.

Att statens reglering av samhällslivet genom lagarna skall vara begränsad,
entydig och fast grundad i medborgarnas rättsuppfattning och normer, reser
-gränser för statens reglering av samhällslivet. Drivs den rättsliga
-regleringen för långt eller ersätts fasta principer av okontrollerat
-godtycke, motverkar rättsordningen sitt eget syfte. Respekten för lagarna
-urholkas och därmed också rättssamhällets och demokratins anseende.

+gränser för statens reglering av samhällslivet. Detta minskar statens
+effektivitet och bör ändras.

Källor: Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, SvD

Annonser

16 kommentarer so far
Lämna en kommentar

[…] Mina Moderata Karameller, Trottens Betraktelser, Lösa Tankar, andra sidan, Henrik Sjöholm, Onsdag, med […]

Pingback av opassande » Blog Archive » 12 dagar kvar tills riksdagen sviker svenska folket

[…] Mina Moderata Karameller, Trottens Betraktelser, Lösa Tankar, andra sidan, Henrik Sjöholm, Onsdag, Knuff, Intressant, Bloggportalen med flera. Läs även andra bloggares åsikter om WitchBitch, […]

Pingback av Har Sverige somnat i konsensusvaggan? « WitchBitch

Det förklarar en hel del! Jag har själv haft svårt att få ihop deras program:


$ javac Partiprogram.java
Partiprogram.java:3: cannot find symbol
symbol : variable privatliv
location: class Partiprogram
privatliv=0;
^
1 error

Felet är att de uppenbarligen ändrat innebörden mellan releaserna ”lögn” resp ”sanning” utan att uppmärksamma oss på det. Dåligt.

Kommentar av Rikard

Briljant, helt enkelt briljant.

Kommentar av Rick Falkvinge (pp)

[…] har idag en alldeles briljant analys av riksdagspartiernas handlingsprogram kontra handlingsagerande. Den är skriven i formen av en […]

Pingback av Rick Falkvinge (pp) » Blog Archive » Onsdag briljerar

[…] nedräkning till valdagen och gör det med den äran (läs hela serien!), Rick skriver om Onsdags fullkomligt briljanta analys av sanning och lögn när det kommer till vad riksdagspartierna (i det här fallet Centerpartiet) […]

Pingback av Länkar, länkar, länkar. « Ur hjärtat

Instämmer med Rick: Briljant! Dock en smula svårläst. 🙂

Kommentar av Joshua_Tree

En person på min blogg bad mig just att göra hela din postning lite mer läslig, typ som jag gjorde med en del av den. Bollen ligger snarare hos dig…

Kommentar av Rick Falkvinge (pp)

[…] Posted juni 10, 2008 Onsdag presenterar veckans […]

Pingback av Veckans garv… « Tomas sida

@Rick:

Uppfattat. Ny version finns här:

https://onsdag.wordpress.com/2008/06/10/diff-2/

Kommentar av Onsdag

[…] 10, 2008 Rick Falkvinge bad mig skriva en version av mitt förra inlägg som var mer lättläst för icke-kodare – here goes. Ursprungstexterna är hämtade från de fyra […]

Pingback av diff 2 « Onsdag

SVN UP BITCHES !

Kommentar av Sara

Dagens asgarv! Klockren genomgång.

Kommentar av Anders Gardebring

Hur bra som helst!

Kommentar av Philip Jägenstedt

Hi i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this piece of writing i thought i could also make comment due to this brilliant paragraph.

Kommentar av general

betclic.fr machine a sous

diff | Onsdag

Trackback av betclic.fr machine a sous
Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s%d bloggare gillar detta: