Onsdag


Ledig tjänst: Tvångskastrerare
augusti 1, 2008, 9:41 e m
Filed under: Uncategorized

Jag brukar inte skriva om frågor som rör transsexualitet, dels för att jag inte vet något om det och dels för att jag inte är särskilt intresserad. Men nu hittade jag någonting så bisarrt att jag tyckte att jag var tvungen.

SOU 2007:16, ”Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag” är ett betänkande från ”könstillhörighetsutredningen” på socialdepartementet. Den innehåller förslag till lagändringar som rör könsbyten. Man kan tycka att det är lite märkligt att ha speciella lagar för det överhuvudtaget, men om man läser betänkandet så ser man att det krävs en hel del byråkrati för att göra en Herr Svensson till en Fröken Svensson eller tvärtom. Namn måste få ändras, folkbokföring måste redigeras, äktenskap måste omvandlas till partnerskap osv. Rätt triviella saker.

Sen finns det en sak till:

2 § En person kan efter egen ansökan få sin rättsliga könstill-
hörighet ändrad till det andra könets under förutsättning att
1. han eller hon efter medicinsk utredning är konstaterat trans-
sexuell,
2. han eller hon sedan avsevärd tid upplever att han eller hon till-
hör annat kön än det som framgår av folkbokföringen,
3. han eller hon sedan avsevärd tid uppträder i enlighet med denna
könsroll, samt
4. han eller hon måste antas även i framtiden leva i en sådan köns-
roll.
För att en person skall kunna få sin juridiska könstillhörighet
ändrad krävs att han eller hon har fått sina könskörtlar borttagna.

Beslut om ändring av könstillhörighet enligt denna paragraf får
meddelas endast om sökanden har fyllt arton år.

Borttagande av könskörtlar innebär alltså kastrering. Man kan tänka sig att de flesta som vill byta kön vill göra det helt och hållet, och alltså ta bort alla organ som hör till det ”gamla” könet – men varför skriva en lag som tvingar alla att göra det? Svaret står i betänkandets Överväganden och förslag – Kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga:

Kravet på att den som ansöker om fastställelse av könstillhörighet
enligt könstillhörighetslagen skall ha blivit steriliserad eller av annan
orsak sakna fortplantningsförmåga grundar sig enligt förarbetena
på en vilja att förebygga att en transsexuell person efter fastställelse
av den nya könstillhörigheten får egna barn, dvs. att den som offici-
ellt har manligt kön blir mor och den som officiellt har kvinnligt
kön blir far. Kravet på sterilisering är enligt förarbetena motiverat
för att helt eliminera risken för den förvirring i släktskapsförhållan-
dena som skulle uppstå om en transsexuell person som fått sin köns-
registrering ändrad skulle få egna barn.

Det är alltså inte några medicinska skäl som anges, utan motivet är att eliminera förvirring i släktskapsförhållandena. Vem är det som blir så förvirrad att man måste lagstifta om tvång för kirurgiska ingrepp?

Den nuvarande lagen säger visserligen också att någon som byter kön ska sakna fortplantningsförmåga, men där krävs inget kirurgiskt ingrepp – det räcker med att ta hormoner som ger samma effekt, dock inte permanent.

Ja ja. Folk som är intresserade och inte bara råkar läsa sådana här nyheter under pridefestivalen när alla tidningar vill trycka in lite extra ”HBT”-nyheter har säkert hört om det här för länge sedan, betänkandet är ju från 2007. Jag tyckte bara att det kändes väldigt obehagligt. Det är ju för övrigt inte första gången som Sverige har haft lagstiftning om tvångssterilisering.

Annonser

8 kommentarer so far
Lämna en kommentar

Det verkar inte som att utredaren har tänkt på att eliminera alla risker för förvirring i släktskapsförhållandena. Vad händer t.ex. om man redan har barn före könsbytesingreppet?

För att förhindra att man får barn behövs f.ö. inte kastrering utan bara sterilisering.

Anne Lindén skrev ledare om detta i DN idag också, men det finns visst inte på nätet.

Kommentar av ctail

Du skriver att idag steriliseras transsexuella genom en hormonbehandling. Det är inte sant. Vissserligen leder hormonbehandling till (tillfällig) sterilitet men om personen slutar med hormonerna så kan vederbörande återigen få barn. Istället är det ett krav idag att man permanent steriliserar sig men det är inte något krav att helt ta bort könskörtlarna. Det föreslår däremot könstillhörighetsutredningen alltså värre krav än idag. I tex Storbritannien och Spanien måste transsexuella inte ens operera sig för att juridiskt få byta kön. Där räcker det att en läkare konstaterat att vederbörande är genuint transsexuell alltså identifierar sig med det andra könet än sitt biologiska kön.

Här är fakta om könstillhörighetslagen.

Lagen om fastställelse av könstillhörighet som är från 1972 kräver att den som ska ”byta kön” måste vara ogift, svensk medborgare, steril och ha fyllt 18 år. Häromåret tillsatte dåvarande socialdemokratiska regeringen en utredning om lagen. Den presenterade sin rapport mars 2007. Alla riksdagspartier var för utredningen. Sista remissdag var november 2007. Regeringen förbereder nu en ny lag om fastställelse av könstillhörighet.

För att ”byta kön” måste en person vara ogift. Motiveringen till det kravet var att det inte fanns någon partnerskapslag 1972 vilket det gör idag så att äktenskap nu automatiskt kan övergå i partnerskap och vice versa. Om riksdagen säger ja till en könsneutral äktenskapslag försvinner problemet helt för då gäller ju äktenskap för alla som gifter sig. Efter att könstillhörighetsutredningen lämnat sitt utredningsförslag var remissinstanserna i princip eniga om att riksdagen bör avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta. Många länder i Europa har inte den typen av krav.

En person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön. Orsaken till det var att när riksdagen sa ja till könstillhörighetslagen 1972 trodde de att annars skulle många transsexuella från andra länder flytta till Sverige för att bli opererade vilket inte var tillåtet då i vissa länder. Idag har de flesta länder någon typ av lagreglering så det kravet menar många inte är aktuellt att ha kvar idag. För övrigt brukar det inte vara något medborgarskapskrav för sjukvård i Sverige. Efter att könstillhörighetsutredningen lämnat sitt utredningsförslag var remissinstanserna i princip eniga om att riksdagen bör avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön i Sverige.

Sverige är ett av få länder i Europa som har medborgarskapskrav för juridiskt byte av kön. Tyskland har visserligen också ett sådant krav men deras policy är i praktiken att även tillåta utländska medborgare som bor i landet att juridiskt byta kön.

Enligt lagen om fastställelse av könstillhörighet måste en person vara steriliserad för att få juridiskt byta kön. Det beror på att riksdagen 1972 menade att personer som bytt kön inte bör ha barn. Idag ställer staten ett ultimatum till de som ska byta kön. Om de inte steriliserar sig får de inte juridiskt byta kön.

Könstillhörighetsutredningen föreslog ett slopande av kravet att en person måste vara steriliserad för att få byta kön men istället vill de införa ett krav att en person måste ha tagit bort sina könskörtlar d.v.s. testiklar respektive äggstockar för att få juridiskt byta kön. I praktiken är det alltså en skärpning av kravet.

Könstillhörighetsutredningen vill dock att transpersoner ska ha möjlighet att spara sina könsceller d.v.s. sperma och äggceller före operationen för att de efter operationen ska kunna bli föräldrar. Efter att könstillhörighetsutredningen lämnat sitt utredningförslag var remissinstanserna oeniga om det är rätt att tillåta transsexuella att spara könsceller.

Det är idag inte i lag förbjudet för transsexuella att spara sina könsceller före könsbytesoperationen. Socialstyrelsen tolkar dock könstillhörighetslagens sterilitetskrav så att det inte ska vara tillåtet för transsexuella att göra det. Andra grupper som av någon orsak riskerar bli sterila har möjlighet att spara sina könsceller. Några länder t.ex. Storbritannien och Spanien tillåter transsexuella att spara sina könsceller för att efter operationen kunna bli biologiska föräldrar.

Bengt Held

Kommentar av Bengt Held

Axel Grönqvist, läkarstudent och transaktivist som just nu genomgår hormonbehandling för att accepteras som man säger att kastrering är en operation som inte är medicinskt motiverad.
Då undrar jag – är könsbytet medicinskt motiverat?

Kommentar av ENOK

Hands off! Staten har givetvis ingen rätt att lägga sig i vilka körtlar i människokroppen som folk väljer att behålla eller inte behålla. Det finns en fundamental rättsprincip som heter ”privat äganderätt”, och äganderättens utgångspunkt är alltid den egna kroppen.

Det enda åtagandet som staten har i samband med medborgarnas fortplantning är att se till att alla barn har rätt att växa upp tillsammans med sin biologiska mor och far, oavsett om mor och far opererar sitt kön, går omkring i klänning, eller odlar skägg med hjälp av hormoner.

Kommentar av legomenon

”Det enda åtagandet som staten har i samband med medborgarnas fortplantning är att se till att alla barn har rätt att växa upp tillsammans med sin biologiska mor och far, oavsett om mor och far opererar sitt kön, går omkring i klänning, eller odlar skägg med hjälp av hormoner.”

Vill du verkligen förbjuda skilsmässor? 🙂

Bengt Held

Kommentar av Bengt Held

[…] bloggen Onsdag läser vi att orsaken till kastreringen enligt det nya lagförslaget är att undvika förvirring […]

Pingback av Kastrera bort förvirring « Badlands Hyena

Bengt Held: nej då, skilsmässor är oundvikliga, men även om föräldrarna är skilda så har varje människa rätt till att växa upp med sina biologiska föräldrar. Det är kanske inte möjligt att åstadkomma under alla omständigheter, men denna rätt bör ändå ingå i vår naturliga rättighetskatalog, precis på samma sätt som rätten till liv som ju brukar vara besvärlig att tillfredsställa när man har fyllt typ 110+ men som ändå är relevant.

Kommentar av legomenon

[…] enligt bloggen Onsdag så handlar det om att det inte ska vara “förvirring i släktskapsförhållanden”: Kravet på […]

Pingback av deep.edition » Murken moralism
Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s%d bloggare gillar detta: