Onsdag


Moderata lokalpolitiker tar avstånd från FRA-lagen
augusti 4, 2008, 1:20 f m
Filed under: Uncategorized

I DN debatt idag skriver ett antal moderata kommunstyrelseordförande, kommunala oppositionsråd och andra förtroendevalda lokalpolitiker en artikel som har fått titeln ”FRA-lagen inte ett uttryck för Nya moderaternas linje”. De skriver bland annat

FRA-lagen innebär att Försvarets Radioanstalt skall få en kopia av all elektronisk trafik. Att de inte i dagsläget har tid att manuellt gå igenom allas e-post, sms och telefonsamtal utan istället låter sina maskiner göra det håller inte som argument för att påstå att integriteten bibehålls. Kränkningen sker redan när staten får tillträde till teletrafiken. Karaktären av intrång förringas inte av att sökningen sker med automatiserad databehandling. Det är också kritik som även Lagrådet, det vill säga Sveriges högsta jurister, fört fram mot lagen.

Vilket naturligtvis är trevligt, eftersom det verkar vara ett argument som de (oftast moderata) förespråkarna för FRA-lagen inte kan förstå överhuvudtaget eller medvetet duckar för. De hävdar ofta att det inte är någon fara eftersom FRA helt enkelt inte har tillräckligt med personal för att sitta och läsa igenom alla mail som skickas, som om den mekaniserade genomsökningen av all trafik inte var något intrång alls.

Så hur mycket bryr sig de Nya Moderaternas partiledning om sina förtroendevalda lokalpolitiker? Antagligen inte överdrivet mycket. De verkar inte bry sig om att de har förlorat många engagerade medlemmar och väljare över FRA-beslutet. Det enda som spelar någon roll just nu är ifall de har en riksdagsmajoritet för att behålla lagen, därför vore det trevligt ifall några moderata riksdagsledamöter t.ex. kunde gå med i Borgerligt nej till FRA-lagen och deklarera att de kommer att rösta för en motion som river upp lagen. Till exempel så har Karl Sigfrid skrivit:

Jag vill förtydliga att jag fortfarande anser att den nya FRA-lagen är oacceptabel. Massövervakning av svenska medborgare är en åtgärd som inte står i proportion till de problem som svenska myndigheter är satta att lösa.

Jag vill också betona att mitt engagemang i frågor kring den personliga integriteten kvarstår. Jag kommer att noga följa frågan om signalspaning och att regelverken följs.

Kanske dags att gå ett steg längre och faktiskt försöka bli av med den oacceptabla lagen?

Annonser


Ledig tjänst: Tvångskastrerare
augusti 1, 2008, 9:41 e m
Filed under: Uncategorized

Jag brukar inte skriva om frågor som rör transsexualitet, dels för att jag inte vet något om det och dels för att jag inte är särskilt intresserad. Men nu hittade jag någonting så bisarrt att jag tyckte att jag var tvungen.

SOU 2007:16, ”Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag” är ett betänkande från ”könstillhörighetsutredningen” på socialdepartementet. Den innehåller förslag till lagändringar som rör könsbyten. Man kan tycka att det är lite märkligt att ha speciella lagar för det överhuvudtaget, men om man läser betänkandet så ser man att det krävs en hel del byråkrati för att göra en Herr Svensson till en Fröken Svensson eller tvärtom. Namn måste få ändras, folkbokföring måste redigeras, äktenskap måste omvandlas till partnerskap osv. Rätt triviella saker.

Sen finns det en sak till:

2 § En person kan efter egen ansökan få sin rättsliga könstill-
hörighet ändrad till det andra könets under förutsättning att
1. han eller hon efter medicinsk utredning är konstaterat trans-
sexuell,
2. han eller hon sedan avsevärd tid upplever att han eller hon till-
hör annat kön än det som framgår av folkbokföringen,
3. han eller hon sedan avsevärd tid uppträder i enlighet med denna
könsroll, samt
4. han eller hon måste antas även i framtiden leva i en sådan köns-
roll.
För att en person skall kunna få sin juridiska könstillhörighet
ändrad krävs att han eller hon har fått sina könskörtlar borttagna.

Beslut om ändring av könstillhörighet enligt denna paragraf får
meddelas endast om sökanden har fyllt arton år.

Borttagande av könskörtlar innebär alltså kastrering. Man kan tänka sig att de flesta som vill byta kön vill göra det helt och hållet, och alltså ta bort alla organ som hör till det ”gamla” könet – men varför skriva en lag som tvingar alla att göra det? Svaret står i betänkandets Överväganden och förslag – Kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga:

Kravet på att den som ansöker om fastställelse av könstillhörighet
enligt könstillhörighetslagen skall ha blivit steriliserad eller av annan
orsak sakna fortplantningsförmåga grundar sig enligt förarbetena
på en vilja att förebygga att en transsexuell person efter fastställelse
av den nya könstillhörigheten får egna barn, dvs. att den som offici-
ellt har manligt kön blir mor och den som officiellt har kvinnligt
kön blir far. Kravet på sterilisering är enligt förarbetena motiverat
för att helt eliminera risken för den förvirring i släktskapsförhållan-
dena som skulle uppstå om en transsexuell person som fått sin köns-
registrering ändrad skulle få egna barn.

Det är alltså inte några medicinska skäl som anges, utan motivet är att eliminera förvirring i släktskapsförhållandena. Vem är det som blir så förvirrad att man måste lagstifta om tvång för kirurgiska ingrepp?

Den nuvarande lagen säger visserligen också att någon som byter kön ska sakna fortplantningsförmåga, men där krävs inget kirurgiskt ingrepp – det räcker med att ta hormoner som ger samma effekt, dock inte permanent.

Ja ja. Folk som är intresserade och inte bara råkar läsa sådana här nyheter under pridefestivalen när alla tidningar vill trycka in lite extra ”HBT”-nyheter har säkert hört om det här för länge sedan, betänkandet är ju från 2007. Jag tyckte bara att det kändes väldigt obehagligt. Det är ju för övrigt inte första gången som Sverige har haft lagstiftning om tvångssterilisering.Jag är inte hemma i detta land men detta land beter sig som hemma i mig
juni 27, 2008, 10:49 f m
Filed under: Uncategorized

”Alla tjänar på om debatten lägger sig”, säger Fredrik Reinfeldt om de korkade människor som har missförstått hans FRA-lag. Han menar naturligtvis ”alla i regeringen”.

Man är borta från nätet några dagar, tänker att nu kan väl ändå ingenting bli värre, och vad händer?

Regeringen har tillsatt en utredning för att se om polisen ska få beslagta vävnadsprover från biobanker som t.ex. PKU-registret, till vilket 3.3 miljoner svenskar har donerat sina prover mot det uttryckliga löftet att de endast skall användas för medicinsk forskning. Polisen har visserligen varit och nallat i PKU-registret tidigare, både med och utan riksdagens hjälp, men det här skulle göra sådana intrång till rutin istället för undantagsfall.

När polisen har fått tillgång till en sådan skatt av den mest personliga information som existerar från en tredjedel av Sveriges befolkning så vore det ju fruktansvärt om den skulle krympa. Därför ska utredningen också se efter om det inte är bäst att spara alla prover på obestämd tid, oavsett om ägarna återkallar sitt samtycke.

Och bara som en liten bonus så vill EU-parlamentets kultur- och utbildningsutskott åsiktsregistrera nätskribenter:

Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning har röstat för ett initiativbetänkande om att registrera och kontrollera bloggare.

Förslaget är tänkt att klargöra bloggares legala status och kategorisera dem utifrån åsikt och agenda. Parlamentet ska rösta om förslaget i höst.

Från och med idag är det här ingen blogg, det är en interaktiv postmodern poesiföljetong.Affischer
juni 18, 2008, 11:04 e m
Filed under: Uncategorized

ExempelHär är affischerna som jag utlovade tidigare. Det är en PDF med 176 sidor, en för varje riksdagsledamot som röstade för Lex Orwell, eller kvittade ut sig som en JA-röst. De enda borgerliga ledamöterna som inte är med är Camilla Lindberg från folkpartiet som röstade NEJ (respekt!) och Birgitta Ohlsson från folkpartiet som la ner sin röst. Alla andra röstade för eller kvittade ut sig, vilket ger samma resultat.

Varsågoda att skriva ut och tapetsera anslagstavlor, elskåp, riksdagshuset, folkets hus i Vittangi eller vad man nu har tillgång till. Det kanske går att göra till ett helgnöje – skriv ut några tjog sidor och klistra upp med polarna på väg till puben varje lördag?

Jag skriver ut en sats och ger mig ut på stan i kväll. Och som sagt, det finns absolut ingen anledning att begränsa uppsättandet till de närmaste veckorna eller dagarna. Folk kan behöva bli påminda om det här under en lång tid framöver.

Läs: Expressen, SvD, SvD, Falkvinge, Opassande, ProjO, IDGURGENT: To all Russians: the Swedish government wants to spy on you
juni 18, 2008, 1:20 e m
Filed under: Uncategorized

There has been a lot of noise among Swedish bloggers, and recently in Swedish media, about a new law that will allow the intelligence agency FRA (Försvarets Radio-Anstalt, the National Defence Radio Establishment) to search through all internet and phone traffic in cables that cross the national border, and force ISPs and phone network operators to install tap points in their networks. They would only be allowed to search for traffic that was related to foreign affairs and immediately destroy any internal Swedish communication that crossed the border by accident (or by design, considering the international nature of the internet).

Many of the critics have been pointing out that it is impossible to differentiate ”internal” and ”external” traffic, but the FRA and proponents of the new law have been assuring everyone that they are not interested in Swedish traffic. It looks like they are probably telling the truth about that.

The law explicitly allows FRA to use any gathered intelligence in trade with other intelligence agencies (probably primarily USA, since an agreement was signed between the two countries last spring about enhanced intelligence cooperation). So what’s in Swedish internet traffic that would be interesting to
USA? Russian internet traffic, it turns out.

Because of Sweden’s high quality net infrastructure lots of traffic from Russia (and other eastern European countries) is routed through networks in Sweden operated by Teliasonera International Carrier. Some say that as much as 80 percent of the internet traffic from Russia passes through Sweden (most of the rest takes an alternate route through Austria). See this article in the Swedish technology paper Computer Sweden (translated by Google, sorry – I’ll add a new link if some English language paper in Sweden writes about it (are you listening, thelocal.se?)):

Russia targets for reconnaisance

The government has been pushing hard for this new law – it was first proposed to the parliament a year ago, but was tabled by the opposition using a special procedure for laws that can be considered to infringe on basic constitutional rights. The idea is that the year that the law is tabled should be used for deepened debate and refinement of the proposal, but the government has participated in no such debate and the parliament voted on the exact same proposal today. Due to some government party MPs being doubtful about the proposal, as well as being pressured by their voters and their local party organisations to reject it, there was a long session in the parliament yesterday which culminated in a carefully planned debate between one of the doubtful MPs and the minister of defence. The end result was that the proposal would be resent to the defense committee for some express adjustments, allowing both the government and the individual MPs to save face. The adjustments will in principle change nothing, and the proposal will once again be presented to the parliament later today or early tomorrow and is expected to pass.

It is probably much too late, but if there are any Russians reading this with any sort of diplomatic clout with the Swedish government, please try to help us stop this law!Det finns inga hjältar i centerns riksdagsgrupp
juni 17, 2008, 9:22 e m
Filed under: Uncategorized

Centerpartiets logotypDet har varit mycket liv kring centerpartiet inför dagens debatt och morgondagens omröstning om FRA-lagen, speciellt kring de tidigare kritiska ledamöterna Fredrick Federley och Annie Johansson. Utdragna krismöten följda av att gruppledaren hävdar att alla är överens medans andra påstår att de inte alls är det. Ytterligare ett möte mitt under debatten idag.

Så vad blev det till slut för resultat av allt detta?

Det blev ingenting. Ett tårdrypande tal med en spontan fråga till försvarsministern. En återremmittering, en kommitte, ett oberoende kontrollorgan. Årliga rapporter. Men FRA ska fortfarande få tråla igenom alla datapaket och alla telefonsamtal i alla kablar som passerar Sveriges gräns.

Fredrick, när du ser dig om efter ett nytt jobb hösten 2010 så ber jag dig, för hela svenska folkets skull, bli inte skådespelare.

Jag röstade faktiskt på centerpartiet i två val 2006, dock inte till riksdagen. Det kommer jag aldrig mer att göra.

Relaterat: Rick Falkvinge, Opassande, Erik Hultin, Erik Laakso, SvD, SvD 2Allan Widman och terroristerna
juni 15, 2008, 11:20 f m
Filed under: Uncategorized

Allan Widman är riksdagsledamot för folkpartiet och sitter i försvarsutskottet. Han har deklarerat att han tänker rösta JA till Lex Orwell på onsdag.

– Den 25 november 2005 låg propositionen om att Sveriges Isafstyrka skulle ta över ansvaret för fyra nordliga provinser i Afghanistan på riksdagens bord. Just den dagen dödades två svenska officerare i ett bombdåd i Mazar i Sharif. Det sker alltså ett terrordåd i Afghanistan samtidigt som vi har en politisk process i Sverige. Enligt min uppfattning kan man inte utesluta att attentatet har föregåtts av kommunikation som hade kunnat fångas upp av trådbaserad signalspaning.

Enligt min mening kan man ännu mindre utesluta att attentatet föregicks av kommunikation som inte hade kunnat fångas upp av trådbaserad signalspaning, samt att timingen var en ren tillfällighet. Men OK, låt oss anta att man skulle kunna hindra två dödsfall vart tredje år genom att låta FRA avlyssna all kommunikation som passerar genom Sverige och därmed i praktiken avskaffa källskyddet och brevhemligheten. Låt oss vidare anta att ett sådant ingrepp inte skulle fällas i Europadomstolen så fort någon tog upp frågan där.

Widmans argument för att införa Lex Orwell är att den kan rädda liv. I konsekvensens namn bör han därför också vilja

  • Förbjuda privatpersoner att äga och köra bilar. Vägverket beräknar att 490 personer omkom i trafiken år 2007.
  • Totalförbjuda all alkoholförsäljning. 2144 personer omkom i alkoholrelaterade skador eller sjukdomar under 2007 enligt socialstyrelsen.
  • Avskaffa allemansrätten. Ca en person dör vartannat år enbart av att ha plockat och ätit någon av de giftigare flugsvamparna.

Alla dessa punkter vore betydligt mindre ingrepp i demokratin än den lag som Allan Widman tänker rösta för på onsdag.